Ogaplaatfermide transport, ladustamine ja tõstmine objektil

Puidu ja/või ogaplaatide silmaga nähtavatest kahjustustest ning jäävatest deformatsioonidest tuleb kindlasti teavitada tootja tehast.

Võimaluse korral koos tõestusega.

Sõrestike vedu ja mahalaadimine ehitusplatsil

Ogaplaatsõrestikud toimetatakse kohale tehase poolt kokkuköidetud pakettides. Sõrestikud veetakse:

+ püstiasendis, joonis 1;

+ horisontaalasendis, joonis 2.

Pakettide täpne kaal tuleks kahtluse korral tootjalt järele küsida. Paketid tuleb maha laadida ehituskraana/autokraana abil (erandjuhtudel kahveltõstukiga, seda vaid püstiasendis vedamise korral). Paketid tuleb kindlustada ümbervajumise vastu, joonis 3.

Seejuures pöörata tähelepanu järgmistele momentidele:

+ kontrollida, kas kraana tõstejõust piisab pakettide mahalaadimiseks;

+ ettevaatust kinnitusvahendite (laudade ja pingutusvööde) eemaldamisel – laadung võib ümber vajuda!

+ laadung tuleb kinnitada sobivate vahenditega (kaldtoed vms);

+ naelte eemaldamisel hoida pakette kindla aluse vastas;

+ ettevaatust pakettide avamisel, üksikud sõrestikud vajuvad kergesti ümber;

+ ei soovitata kasutada terastroppe kuna sõrestike vööd ja/või sõlmed/ogaplaadid võivad kahjustuda. Kui seda ollakse sunnitud tegema, tuleb kasutada troppide haardekohas alus- ja küljelappe;

+ soovitatav on kasutada elastseid tõstetroppe (linte). Väiksema kaalu ja sildega sõrestikke võib maha laadida käsitsi.

Parima viis katusefermide transpordiks.

Horisontaalasendis katusefermide transport

Toestatud katusefermid ehtitusplatsil

Sõrestike ladustamine

Kuna sõrestike paigaldamine ei toimu tavaliselt kohe peale kohaletoimetamist, tuleb ehitusplatsil tagada sõrestike korrakohane ladustamine.

Seejuures tuleb arvestada eelkõige järgmist:

+ sõrestikud ladustada reeglina püstiasendis, st vastavalt nende tööasendile.

+ sõrestikud asetada tasasele alusele (nt puitprussidele);

+ alused paigutada vähemalt hilisemate toesõlmede alla (vt joo- nis 4);

+ alused peavad olema nii kõrged, et ülemine vöö, mis ulatub alusest üle, ei puudutaks maapinda;

+ sõrestikud kindlustada ümbervajumise eest.

Sõrestike lapiti ladustamine

Sõrestike lapiti hoidmise korral tuleb (joonis 5);

+ kasutada piisaval hulgal vahelatte;

+ latid viia ühte tasapinda;

+ üksikute sõrestike vahele asetatud vahelatid paigutada vertikaalis kohakuti;

+ virna kogukõrgus ei tohiks ületada 1,5m.

Ladustamise ajaks tuleb sõrestikke kaitsta sademete eest:

+ presendiga kattes või mõnel muul sarnasel moel;

+ katte all tagada õhuringlus (oht: kondensaadi moodustumine).

Sõrestike tõstmine ehitusplatsil

Reeglina toimub sõrestike tõstmine ehitusplatsil ühekaupa kraana abil. Erandina, näiteks lühikeste väikesekaaluliste sõrestike puhul, võib nad tõsta kandvatele seintele paketina (nagu kohale toimetatud) ning jaotada paigaldamisel käsitsi laiali.

Kraanaga tõstes kasutatakse üldreeglina vähemalt kahte kinnituspunkti nii, et nende vahekaugus oleks ca 1/2 sõrestiku pikkusest. Lühemaid (kuni 8 m) sõrestikke võib tõsta harjasõlmest. Pikkade sõrestike puhul on vaja kasutada tõstetalasid või traaverseid, millel oleks kolm või enam kinnituspunkti.

Sõrestike tõstmist ja liigutamist lapiti tuleb vältida või kasutada läbivajumist vältivaid tugesid.

Sõrestikke käsitledes tuleb kõigiti vältida nende nõtkumist. Käsitsi tõstmisel on limiteerivaks sõrestiku kaal (max 100 kg). Järgnevatel joonistel esitatakse soovitatavaid tõstmisviise.

Lühemate sõrestike tõstmine kraanaga

(kuni 8 meetrit)

Pikemate sõrestike tõstmine kraanaga

Pikemate sõrestike tõstmine kraanaga.

* Kasutusel traavers

Pikemate sõrestike tõstmine kraanaga.

* Kasutusel tõstetala

Väiksemate katusefermide transport

Tagasi juhiste lehele

Ogaplaatfermide juhised >>