Toodete ladustamine ja transport objektile

Viimistletud tooted on pakendatud NATURAL AS tehastes niiskuskindlasse pakendisse ning 5 küljest kaitstuna (küljed ja pealt). Tagamaks maksimaalse kaitse transpordil ja ladustamisel on täiendavalt puidu pakis olev viimistletud materjal omavahel kiledega eraldatud. 

+ Pakid on koostatud selliselt, et neid on võimalik laadida kahveltõstukiga või spetsiaalsete rakiste abil troppidega kraanamanipulaatori abil.

Oluline on tõsteid tehes jälgida, et kraana tropid või tõstuki kahvel ei sooniks või vigastaks mõnel muul viisil puidu pakki ning materjali ennast.

Pakki ladustades tuleb veenduda, et ladustamisala oleks võimalusel kuiv, sademete eest maksimaalselt kaitstud, tugeva ning ühtlase pinnasega. Puidupaki alla peab jääma õhupilu vähemalt 10 cm.

Juhul kui puidupakk peaks saama vigastatud, tuleb koheselt  antud koht ilmastikukindlalt parandada. Kui vesi peaks sattuma pakki, rikub see olulisel määral materjali. Kui puidu pakist võetakse materjali, tuleb see hiljem ilmastikukindlalt sulgeda (külgede pealt ja pealt). Jälgides, et pakikile oleks trimmis ning vigastusteta.

Kasulike nippe leiad ka meie Ehituspuidu blogist ja valmis tooteid viimistletud ehituspuit tootekataloogist.

OLULINE! Võimalusel puidu pakke liigutada minimaalselt, täiendavad tõsted suurendavad tõenäosust tekitada materjalile vigastusi. 

Kuivamine

Veebaasil värvide puhul toimub värvi lõplik kuivamine kuni 4 nädala jooksul, elastse pinna tõttu tuleb neid objektil paigaldada või transportida kõrgendatud tähelepanuga, et ei tekiks vigastusi, kriimustusi jms. Täiendavalt ei tohi viimistletud materjali vaheladustada ilma vahekiledeta. Lauad võivad omavahel kleepuda ning seeläbi oluliselt kahjustada värvitud pinda.