Välisvoodrilaua paigaldus

Käime lühidalt üle etapid ja peamised kohad, mida võiks järgida tööde tegemisel.

+ Räästas

+ Alusroovitus

+ Kinnitamine

+ Parandusvärvimine

Välisvoodri paigaldamine

Räästas

Räästas tagab välisvoodrile tõhusa kaitse sademete eest. Räästa soovitatav minimaalne laius on 600mm. Tagamaks piisav tuulutus voodrilaua taguses tuulutusvahes jäetakse katuse alumise pinna ning voodrilaua vahele vähemalt 20mm kõrgune tuulutusvahe.

Kui räästas kaetakse laudadega, siis tuulutussüsteemi jaoks on soovitatav paigaldada räästakasti lauad ca 10mm vahedega.

Alusroovitus

Tagamaks piisav tuulutus ja niiskuse eraldumine on soovitatav kasutada vähemalt 25mm paksust alusroovitust. Roovitus paigaldatakse kas horisontaalselt (kui tegemist on vertikaalse laudisega) või vertikaalselt (kui tegemist on horisontaalse laudisega). Vertikaalse roovituse korral tuleb koostada topeltroovitus (vt joonis)

Roovituse samm peaks jääma alla 600mm. Vastasel juhul ei pruugi olla voodrilaua fikseerimine piisav.

Puitfassaadi alla ja üles jäetakse tuulutusvahe tagamaks sademete tõttu märgunud välisvoodri piisav kuivamine ja tuulutus. Õhk peab saama antud sektsioonides vabalt liikuda.

Voodrilaua kinnitamine

Kinnitusvahendite hankimisel veenduge, et need sobivad välitingimustes kasutamiseks. Voodrilaua kinnitamisell alusroovitusele kasutatakse valdavalt kuumtsingitud või roostevabu naelu või kruve. Sobiv kinnitusvahendi suhe alusroovitusse kinnituse puhul peaks ületama 1,5 kordselt laua laiust. Profiililauad on soovitatav kinnitada kahe naelaga igast kinnituskohast. Nelikantlaudu on soovitav kinnitada mõlemast servast ning kahe naelaga vastavalt laua laiusele umbes 1,5 – 3 cm kauguselt lauaservast.

OLULINE on jälgida, et kinnitusvahendi  paigaldusel ei saaks värvitud materjal vigastada. Juhul kui tekib vigastusi, tuleb antud kohad täiendavalt viimistleda.

Kui kasutatakse voodrilaua paigaldusel naelapüssi, siis tuleb see seadistada selliselt, et kinnitusvahend ei tungiks liiga sügavale. Vastasel juhul võib süvendite kaudu tungida niiskus puitu.

Voodrilaua paigaldusel tuleb jälgida, et kinnitusvahendeid ei kasutaks liiga voodrilaua otsa lähedal. Vastasel juhul võib võivad puidu otstesse tekkida lõhed. Ohutuks kauguseks loetakse ca 10cm. Lähemalt kinnitades soovitame puurida ette auk!

Horisontaal või vertikaalne paigaldus?

Paigaldus oleneb profiilitüübist ning kliendi enda maitsest. Vertikaalne paigaldus eeldab veidi keerulisemat roovituse sõrestikku, et tagada sobiv tuulutus. Hoolduse osas on tingimused mõlema lahenduse puhul samad.

Mida silmas pidada paigalduse järgselt?

Puidu puhul on tegemist heterogeense materjaliga ehk erinevalt mõnest teisest ehitusmaterjalist (nt. plast , metall) omab puit oma ehituselt erinevat struktuuri. Puidu kauni struktuuri osas omab olulist rolli puidu kasvukoht ning muud looduslikud tingimused. Kuna puit on struktuurilt ebaühtlane, siis võivad seintesse, mis on rohkem avatud ilmastikule (UV, niiskus jms.) tekkida üksikud lõhed, kõverdumised, paisumine ja kahanemine. See on puidu puhul loomulik nähtus ja ei kuulu tootmisvigade hulka.

Voodrilaua prandusvärvimisest paigaldusel

Puitmaterjal imab enim niiskust otstest. Seetõttu on ülioluline enne paigaldust viimistleda pinnavärviga materjali otsad. Vastasel juhul tungib niiskus puidu otstest puitu ning värv hakkab kooruma. Lisaks hakkab puit niiskuse toimel paisuma ja kahanema ning tekivad lõhed.

Sarnaselt otstele on oluline katta ka paigalduse järgselt kõik naela või kruvi pead ning muud tekkinud potentisaalsed vigastused, mille kaudu võib näiteks niiskus või mustus tungida puitu.