Privaatsustingimused

Käesolev privaatsusteavitus kirjeldab, milliseid isikuandmeid, mil viisil ja millistel eesmärkidel AS Natural töötleb veebisaidi www.naturalprofessional.ee kasutajate kohta.

AS Natural lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest) ja isikuandmete kaitse seadusest.

Vastutav töötleja
AS Natural, registrikood 10303196, aadress Jaani tee 22, 73001 Koeru, Eesti (Natural või meie) on teie isikuandmete vastutav töötleja. Võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil natural@natural.ee.

1. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED, TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

1.1. Veebilehe sirvimise statistika
Veebisaidil navigeerides võidakse koguda teatud andmeid ilma, et te aktiivselt neid andmeid edastaksite. Selleks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, näiteks küpsiseid, Interneti-silte või veebimajakaid ning navigeerimisandmete kogumist (logifailid, veebisaidi script’id). Teie Interneti-brauser või mobiiliseade edastab automaatselt osa sellest teabest, näiteks sirvitud või äsja tulnud veebisaidi URL-i ning Interneti-protokolli (IP) aadressi ja brauseri versiooni, mida teie arvuti või mobiiliseade kasutab; kuupäev ja kellaaeg, mil veebilehte külastate, ja lehed, mida veebilehel külastate.
Nende andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi teile teenust osutada, teenuse osutamiseks veebilehele ligipääsu pakkuda ning veebilehte parandada.


1.2. Konto loomiseks vajalikud andmed
Kui loote meie veebisaidil kasutajakonto, töötleme selleks järgmiseid isikuandmeid: teie nimi, e-posti aadress ja seos AS Natural kliendiks oleva juriidilise isikuga.
Registreerimiseks vajalike andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi osutada veebipoe teenust meie juriidilisest isikust klientidele.


1.3. Tehingute andmed

 

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kui sooritate AS Natural kliendiks oleva juriidilise isiku nimel oste meie veebipoe kaudu, siis töötleme täiendavalt ostutehinguga seotud andmeid. Ostukorvis kogume me tellimuste täitmise võimaldamiseks ka teie telefoninumbri ja tarneaadressi.

Tehingute andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi osutada veebipoe teenust meie juriidilisest isikust klientidele. Töötleme neid isikuandmeid ka selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad kehtivatest raamatupidamis- ja maksuseadustest. Nendel juhtudel töötleme isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuste täitmiseks.

1.4. Meiega kontakteerumine
Kui võtate meiega www.naturalprofessional.ee veebisaidi või e-posti aadressi natural@natural.ee kaudu ühendust, kasutab AS Natural teie isikuandmeid, et teile vastata. Sellisel juhul kasutab Natural teie andmeid teiega tehingu ettevalmistamiseks või meie õigustatud huvi alusel osutada veebipoega seotud klienditeenindust meie juriidilisest isikust klientidele.

1.5. Turundus
Võime saata teile turunduskommunikatsiooni, kui tellite meie turundusteavitused või sisestate oma e-posti aadressi konto loomisel ning pole vastu teie kontaktinfo kasutamisele turundusmaterjali edastamiseks.
Otseturundusmaterjalide edastamise õiguslik alus on teie antud nõusolek või meie õigustatud huvi reklaamida ja kasvatada meie toodete müüki ning pakkuda teile asjakohast teavet Naturali toodete kohta. Võite taolistest teavitustest ja turundusmaterjalist igal ajal loobuda, klõpsates meilt saadud teavituses nuppu „loobu tellimusest”.


1.6. Küpsised
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui te külastate veebilehte uuesti või kui te liigute ühelt lehelt teisele.

Kuidas Natural küpsiseid kasutab?
www.naturalprofessional.ee veebileht kasutab küpsiseid selleks, et koguda informatsiooni teie IP aadressi ja sirvimise kohta, näiteks nagu veebilehed, mida te olete külastanud, ning info selle kohta, kui kaua te igal veebilehel aega olete veetnud, ning võimaldab veebilehel meeles pidada teie süsteemi ja eelistusi.

Teised küpsised võimaldavad Naturalil jälgida veebilehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehega – Natural kasutab seda informatsiooni, et analüüsida külastajate käitumist ja parandada külastajate kogemust.

Kasutame järgnevaid küpsiseliike:

Funktsiooniküpsised
Need küpsised on vajalikud, et võimaldada teil veebisaidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone. Funktsiooniküpsiseid kasutatakse näiteks sisselogimisandmete ja valitud keele meeldejätmiseks. Lisaks võivad funktsiooniküpsised aidata meie veebisaiti kohandada, et need teile paremini sobiksid.

Analüütilised küpsised
Need küpsised koguvad anonüümset statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Analüütilised küpsised võivad näiteks aidata meil mõista, kuidas kasutajad meie veebisaiti sirvivad või sellel liiguvad ning milliseid veebisaidi osi enim kasutatakse.

Reklaamisuunamisküpsised
Need küpsised koguvad infot teie veebisirvimisharjumuste kohta. Eesmärk on aidata valida teile sobivat ja teie huvidele vastavat reklaami. Võime neid kasutada ka selleks, et näidata teile sama reklaami vaid teatud arv kordi, või hinnata, kuidas meie veebisaidil olevad reklaamid kasutajateni jõuavad. Reklaamiküpsiseid paigaldavad üldjuhul kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud, et koguda veebikäitumise põhjal infot teie huvide kohta.

Kui kaua küpsiseid minu seadmes hoitakse?
Küpsised kuuluvad kahte kategooriasse, millest sõltub ka nende seadmes hoidmise aeg.

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsised luuakse üksnes sessiooni ajaks ja neid hoitakse seadmes seni, kui te brauseri sulgete. Sessiooniküpsised ei salvestata teie seadme kõvakettale.

Püsiküpsised
Püsiküpsiseid hoitakse teie kõvakettal, kuni te need kustutate või need aeguvad. Meie võime püsiküpsistest saadud andmeid säilitada tavaliselt kuni 2 aastat.

Kuidas ma saan küpsiseid oma seadmes hallata?
Te võite lubada meie veebisaidil küpsiste kasutamist kasutamise efektiivsuse tõstmiseks, otseturunduseks ja muude kolmandate osapoolte küpsiste kasutamiseks (välja arvatud funktsiooniküpsised) vajutades „Nõustun“ valikule meie hüpikaknas. Kui te ei nõustu, ei asetata vastavaid küpsiseid (välja arvatud funktsiooniküpsised) teie seadmesse. Funktsiooniküpsiseid kasutatakse meie õigustatud huvides, et tagada meie veebisaidi toimimine.
Te võite oma nõusoleku tagasi võtta brauseri seadete alt või külastades veebisaiti http://www.youronlinechoices.com/. Samuti saate brauseri seadete alt kustutada kogu oma küpsiseajaloo. Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, ei pruugi meie veebisaitide mõned osad teie seadmes töötada ja te ei pruugi veebisaitide kõikidele osadele ligi pääseda. Seetõttu soovitame teil lubada küpsiste kasutamist.

2. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
Anname endast parima, et teie isikuandmed oleksid kaitstud ja nõuame oma töötajatelt ja koostööpartneritelt alati kõrget turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taset.
Võime jagada teie isikuandmeid usaldusväärsete kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kui nad osutavad meile või teile meie nimel ja meie juhiste kohaselt teenuseid.
Statistilised sirvimisandmed võivad olla kättesaadavad teenusepakkujatele, kes pakuvad meile andmete analüüsimiseks vastavaid tööriistu.
Teie isikuandmeid võidakse edastada ametiasutustele, kui me oleme selleks õiguslikult kohustatud.

3. KUI KAUA NATURAL ANDMEID SÄILITAB?
Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teistsugune isikuandmete säilitamise tähtaeg.

4. TEIE ÕIGUSED
Kontakteerudes meiega e-posti aadressil natural@natural.ee, saate te teostada oma õigusi.
Andmesubjektidel on järgmised õigused, vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele, arvestades nendest õigusaktidest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
• õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida andmesubjekti kohta töödeldakse;
• õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
• õigus nõuda isikuandmete kustutamist, v.a. juhul, kui vastutav töötleja võib õiguspäraselt sellest keelduda;
• õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
• õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele;
• õigus isikuandmete ülekandmisele;
• õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee ) või pöörduda kohtusse.

5. PRIVAATSUSTEAVITUSE MUUDATUSED
AS Natural jätab endale õiguse vajadusel privaatsusteavitust muuta, avaldades muudatused AS Natural veebisaidil.

6. KONTAKTANDMED
Privaatsusteavituse või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-postiaadressil natural@natural.ee.

ÜLDTINGIMUSED

AS NATURAL müügi üldtingimused