Saematerjal

Käesolev privaatsusteavitus kirjeldab, milliseid isikuandmeid, mil viisil ja millistel eesmärkidel AS Natural töötleb veebisaidi www.naturalprofessional.ee kasutajate kohta. AS Natural lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatestõigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitseüldmäärusest) ja isikuandmete kaitse seadusest.

Vastutavtöötleja

AS Natural, registrikood 10303196, aadress Jaani tee 22, 73001 Koeru, Eesti (Natural või meie) on teie isikuandmete vastutav töötleja. Võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil natural@natural.ee.

 

1.TÖÖDELDAVADISIKUANDMED,TÖÖTLEMISEEESMÄRKJAÕIGUSLIKALUS

 

1.1.Veebilehesirvimisestatistika

Veebisaidil navigeerides võidakse koguda teatud andmeid ilma, et te aktiivselt neid andmeid edastaksite. Selleks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, näiteks küpsiseid, Interneti-silte või veebimajakaid ning navigeerimisandmetekogumist (logifailid, veebisaidi script’id). Teie Interneti-brauser või mobiiliseade edastab automaatselt osa sellest teabest, näiteks sirvitud või äsja tulnud veebisaidi URL-i ning Interneti-protokolli (IP) aadressi ja brauseri versiooni, mida teie arvuti või mobiiliseade kasutab; kuupäev ja kellaaeg, mil veebilehte külastate, ja lehed, mida veebilehel külastate.

Nende andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi teile teenust osutada, teenuse osutamiseksveebilehele ligipääsu pakkuda ning veebilehte parandada.

1.2.Kontoloomiseksvajalikudandmed

Kui loote meie veebisaidil kasutajakonto, töötleme selleks järgmiseid isikuandmeid: teie nimi, e-posti aadress ja seosAS Natural kliendiks oleva juriidilise isikuga.

Registreerimiseks vajalike andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi osutada veebipoe teenust meie juriidilisest isikust klientidele.

1.3.Tehinguteandmed

Kui sooritate AS Natural kliendiks oleva juriidilise isiku nimel oste meie veebipoe kaudu, siis töötleme täiendavaltostutehinguga seotud andmeid. Ostukorvis kogume me tellimuste täitmise võimaldamiseks ka teie telefoninumbri jatarneaadressi.

Tehingute andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi osutada veebipoe teenust meie juriidilisestisikust klientidele. Töötleme neid isikuandmeid ka selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad kehtivatest raamatupidamis- ja maksuseadustest. Nendel juhtudel töötleme isikuandmeid seadusest tuleneva kohustustetäitmiseks.

1.4.Meiegakontakteerumine

Kui võtate meiega www.naturalprofessional.ee veebisaidi või e-posti aadressi natural@natural.ee kaudu ühendust, kasutab AS Natural teie isikuandmeid, et teile vastata. Sellisel juhul kasutab Natural teie andmeid teiega tehinguettevalmistamiseks või meie õigustatud huvi alusel osutada veebipoega seotud klienditeenindust meie juriidilisest isikust klientidele.

1.5.Turundus

Võime saata teile turunduskommunikatsiooni, kui tellite meie turundusteavitused või sisestate oma e-posti aadressikonto loomisel ning pole vastu teie kontaktinfo kasutamisele turundusmaterjali edastamiseks.

Otseturundusmaterjalide edastamise õiguslik alus on teie antud nõusolek või meie õigustatud huvi reklaamida jakasvatada meie toodete müüki ning pakkuda teile asjakohast teavet Naturali toodete kohta. Võite taolistest teavitustest ja turundusmaterjalist igal ajal loobuda, klõpsates meilt saadud teavituses nuppu „loobu tellimusest”.

1.6.Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui te külastate veebilehte uuesti või kui te liigute ühelt lehelt teisele.

KuidasNaturalküpsiseidkasutab?

www.naturalprofessional.ee veebileht kasutab küpsiseid selleks, et koguda informatsiooni teie IP aadressi ja sirvimisekohta, näiteks nagu veebilehed, mida te olete külastanud, ning info selle kohta, kui kaua te igal veebilehel aega oleteveetnud, ning võimaldab veebilehel meeles pidada teie süsteemi ja eelistusi.

Teised küpsised võimaldavad Naturalil jälgida veebilehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehega – Natural kasutab seda informatsiooni, et analüüsida külastajate käitumist ja parandada külastajate kogemust.

Kasutame järgnevaid küpsiseliike:

Funktsiooniküpsised

Need küpsised on vajalikud, et võimaldada teil veebisaidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone. Funktsiooniküpsiseid kasutatakse näiteks sisselogimisandmete ja valitud keele meeldejätmiseks. Lisaksvõivad funktsiooniküpsised aidata meie veebisaiti kohandada, et need teile paremini sobiksid.

Analüütilisedküpsised

Need küpsised koguvad anonüümset statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Analüütilised küpsised võivad näiteks aidata meil mõista, kuidas kasutajad meie veebisaiti sirvivad või sellel liiguvad ning milliseid veebisaidi osi enim kasutatakse.

Reklaamisuunamisküpsised

Need küpsised koguvad infot teie veebisirvimisharjumuste kohta. Eesmärk on aidata valida teile sobivat ja teie huvidele vastavat reklaami. Võime neid kasutada ka selleks, et näidata teile sama reklaami vaid teatud arvkordi, või hinnata, kuidas meie veebisaidil olevad reklaamid kasutajateni jõuavad. Reklaamiküpsiseidpaigaldavad üldjuhul kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud, et koguda veebikäitumise põhjal infot teiehuvide kohta.

Kuikauaküpsiseidminuseadmeshoitakse?

Küpsised kuuluvad kahte kategooriasse, millest sõltub ka nende seadmes hoidmise aeg.

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsised luuakse üksnes sessiooni ajaks ja neid hoitakse seadmes seni, kui te brauseri sulgete.Sessiooniküpsised ei salvestata teie seadme kõvakettale.

Püsiküpsised

Püsiküpsiseid hoitakse teie kõvakettal, kuni te need kustutate või need aeguvad. Meie võime püsiküpsistest saadud andmeid säilitada tavaliselt kuni 2 aastat.

Kuidasmasaan küpsiseidoma seadmeshallata?

Te võite lubada meie veebisaidil küpsiste kasutamist kasutamise efektiivsuse tõstmiseks, otseturunduseks ja muudekolmandate osapoolte küpsiste kasutamiseks (välja arvatud funktsiooniküpsised) vajutades „Nõustun“ valikule meiehüpikaknas. Kui te ei nõustu, ei asetata vastavaid küpsiseid (välja arvatud funktsiooniküpsised) teie seadmesse. Funktsiooniküpsiseid kasutatakse meie õigustatud huvides, et tagada meie veebisaidi toimimine.

Te võite oma nõusoleku tagasi võtta brauseri seadete alt või külastades veebisaitihttp://www.youronlinechoices.com/. Samuti saate brauseri seadete alt kustutada kogu oma küpsiseajaloo. Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, ei pruugi meie veebisaitide mõned osad teie seadmes töötada ja te ei pruugi veebisaitide kõikidele osadele ligi pääseda. Seetõttu soovitame teil lubada küpsiste kasutamist.

 

2.ISIKUANDMETEEDASTAMINE

 

Anname endast parima, et teie isikuandmed oleksid kaitstud ja nõuame oma töötajatelt ja koostööpartneritelt alati kõrget turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taset.

Võime jagada teie isikuandmeid usaldusväärsete kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kui nad osutavad meilevõi teile meie nimel ja meie juhiste kohaselt teenuseid.

Statistilised sirvimisandmed võivad olla kättesaadavad teenusepakkujatele, kes pakuvad meile andmete analüüsimiseks vastavaid tööriistu.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ametiasutustele, kui me oleme selleks õiguslikult kohustatud.

 

3.KUIKAUANATURALANDMEIDSÄILITAB?

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teistsugune isikuandmete säilitamise tähtaeg.

 

4.TEIEÕIGUSED

 

Kontakteerudes meiega e-posti aadressil natural@natural.ee, saate te teostada oma õigusi.

Andmesubjektidel on järgmised õigused, vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele, arvestades nendest õigusaktidest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

 

5.PRIVAATSUSTEAVITUSEMUUDATUSED

 

AS Natural jätab endale õiguse vajadusel privaatsusteavitust muuta, avaldades muudatused AS Natural veebisaidil.

 

6.KONTAKTANDMED

Privaatsusteavituse või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-postiaadressil natural@natural.ee.