Katuse ehitusel saab kokku hoida kasutades katuseferme.

Katuse ehitusel saab kokku hoida kasutades katuseferme.


Seda, kuivõrd on ehitushinnad viimase aastaga tõusnud, teab iga majaehitaja ilmselt omast käest veel paremini, kui statistika seda näidata suudaks. Aga olgu need siinjuures siiski ära toodud: möödunud aastaga võrreldes on ehitushinnad kasvanud viiendiku võrra ja seda eriti just materjali hinnatõusu tagajärjel. 

See sunnib enamikku neist, kes ehitamist planeerivad, otsima kokkuhoiuvõimalusi. Kuidas seda teha ilma kvaliteedinõuetes järele andmata?

Optimeerida annab nii tööaja- kui materjalikasutust, aga samuti näiteks kulusid, mis lähevad hiljem ehitusplatsi korrastamisele. Sõda Ukrainas käib ja millised arengud ees ootavad, täpselt keegi ei tea, aga keerulise olukorra süvenedes oodatakse Arenguseire keskuse hinnangul just puidu ja metallitoodete hinnakasvu.

Mõlema materjali puhul mõjutaks veel suurem hinnatõus eriti just ühele hooneosale, katusele tehtavaid kulutusi. Olemas on aga tehnoloogia, mis võimaldab katuse ehitamisel optimeerida enamikke kulutustest alustades materjalist ja lõpetades tööaja planeerimisega.

Tehases jooniste järgi toodetud katusesarikate ehk ogaplaatfermide tehnoloogiat arendab Järvamaal Koerus Naturali nime kandev ettevõte, kes on ka muuhulgas ehituspuidu pakkuja. See USAs juba aastakümneid kasutusel olev süsteem on nende abil ka Eesti ehitajatele kättesaadav. 

Naturali tehases valmistatakse katusedetailid jooniste järgi

Fermide kasutamine vähendab märkimisväärselt katuse ehitamisele kuluvat aega: kui klassikalise katusesõrestiku jaoks tuleb ehitusplatsil prussid ükshaaval välja mõõta, nurka lõigata ja ükshaaval paika panna, siis fermidest katuse ülessaamine on palju lihtsam ülesanne. 

Tehases jooniste järgi valminud fermid tuuakse ehitusobjektile kohale ja pärast kättesaamist jääb ehitajal need vaid lahti pakkida, õiges järjekorras üles rivistada, kraanaga paika tõsta ja müürilati külge kinnitada. Tehases toodetud fermidest katusesõrestiku kokkupanek sarnaneb keerukuselt pigem Lego klotside kui vanaaegse käsitööga.

Fermide valmimisaeg sõltub katuse keerukusest, aga üldiselt on praegu tarneaeg kolm-neli nädalat. Nende paigaldamiseks pole isegi eraldi spetsialiste vaja, sellega saab hakkama kaks-kolm harilikku ehitusmeest. Katuse saab paika päeva või kahega.

Sobilikud nii vanale majale kui uue ehitamisel

Fermid sobivad nii uutele majadele kui vanade katuste asendamiseks ja absoluutselt igasuguste katusetüüpide jaoks, nii viilkatuseks kui lamekatusteks, samuti vahelagede taladena. Sellised vahelaed jätavad muuhulgas ruumi ka tehnovõrkude jaoks. Fermide alla saab ehitada välja katusekorruse, neid võib ka kinnikatmata eksponeerida. Fermid on võimalik muuta tulekindlamaks ja nii sobivad nad ka näiteks tööstuslikele hoonetele esitatavatele nõuetele. 

Fermi tugevus on täpselt optimeeritud ja raskused, mida katus kanda suutma peab, olgu selleks siis lumi või katusematerjali eripära plekist kivideni, välja arvutatud. 

Ogaplaatferme valmistav Natural toodab oma tugevussorteeritud ehituspuidu ise. See läbib mitmekordse kvaliteedikontrolli tooriku kuivatamisest, hööveldamisest kuni fermide ehitamiseni. Nii saab alati valida konkreetse detaili jaoks paraja pikkusega toorme ja viia materjalikao väga väikseks. 

Kuna tootmine toimub kinnistes ruumides, on tagatud kvaliteet: puit on alati kuiv. Katuse ehitamine käib aga nii kiiresti, et kuivaks jääb ka maja. Ja pärast katuse valmimist hoone ümbert ehitusjääke kokku korjata pole vaja.

Artikkel on avaldatud 28.06.2022 portaalis Kodu Geenius